Cursussen

AANBOD VAN CURSUSSEN

ZWANGERSCHAPSCURSUSSEN PELVIC                                                                                             Voor de bevalling                                                                                                                                       Privé Compleet                                                                                                                                        Groep Compleet                                                                                                                                      –Groep Compact

Na de bevalling                                                                                                                                          –Groep Herstel                                                                                                                                          Bekkengroep (na individuele behandeling)

De zwangerschapscursussen van Pelvic zijn  een goede voorbereiding op de bevalling en de herstelperiode daarna. Ook wordt er door middel van oefeningen een verantwoord houdings- en bewegingspatroon aangeleerd dat bij de vrouwen past.  

Doel van de cursussen                                                                                                                     -Voorwaarden scheppen om de ervaringen rond de bevalling zo positief mogelijk te laten zijn. -Optimale aanpassing van houdingen en bewegingen aan de zwangerschap.                               -Goed herstellen en weer fit worden na de zwangerschap en bevalling. 

Voor de bevalling                                                                                                                                     De zwangerschapscursussen zijn praktisch en informatief. De inhoud van de cursus is afhankelijk van de gekozen cursus. In de complete cursus komen de onderwerpen uitgebreider aan bod dan in de compacte cursus. Bij Privé Compleet is het mogelijk om alleen of (deels) samen met de partner te komen.

Meld je het liefst zo vroeg mogelijk in de zwangerschap aan, zodat de groepen kunnen worden samengesteld.

Na de bevalling                                                                                                                                         De cursussen na de bevalling zijn gericht op het weer fitter en sterker worden na de zwangerschap en bevalling. Naast de oefeningen wordt ook geleerd hoe er op de eigen houding gelet kan worden tijdens het verzorgen van de baby.

De cursussen na de bevalling kunnen ook gevolgd worden als er voor de bevalling nog geen cursus gevolgd is.

BEKKENGROEP (na individuele behandeling)                                                                                    Na de individuele behandelingen bij bekkenpijn is het mogelijk om in groepsverband verder te oefenen. Deze groepstherapie wordt vergoed vanuit de vergoeding voor oefentherapie Cesar/Mensendieck uit het aanvullende pakket.