Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond.

Kinderen tot 4 jaar

Behandeling voor kinderen tot 4 jaar is een specialisatie binnen de kinderoefentherapie. In de eerste jaren ontwikkelen en groeien kinderen snel. Sneller dan in enige andere fase van hun leven. Het kind ontwikkelt zich van een pasgeboren baby naar een peuter die rondrent, springt en overal op klautert. Spelenderwijs leert het de vaardigheden die het de rest van zijn leven nodig heeft. Meestal  gebeurt dit spontaan en gaat dit goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in de motorische ontwikkeling  of ontwikkelt een baby een voorkeurshouding.

In deze situaties kan een baby of peuter baat hebben bij hulp van een kinderoefentherapeut:

  • het achterblijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen;
  • niet soepel bewegen;
  • weinig initiatief nemen of weinig onderzoekend zijn;
  • een asymmetrische houding ( voorkeurshouding);
  • een scheef of afgeplat hoofdje;
  • een hoge spierspanning ( dit gaat vaak gepaard met overstrekken en huilen);
  • een lage spierspanning ( een kind voelt dan te slap aan);
  • angstig en onrustig zijn;
  • veel vallen;
  • zich niet goed opvangen bij vallen.

Onderzoek en behandeling

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch func­tioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandel­periode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, lichte oefenruimtes en met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Kijk voor meer informatie op kinderoefentherapie.nl