Privacyreglement

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie van uw gegevens is de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in een privacyreglement. Deze kunt u via de link hieronder nalezen.

Privacyreglement Oefentherapie inMotion 2018