Slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie voor volwassenen en kinderen                                                              Iedereen slaapt wel eens slecht. Dit heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid. Maar als je langere tijd slecht slaapt, neemt de vermoeidheid toe en ervaar je steeds meer beperkingen in je functioneren. Op den duur brengt het ook emoties met zich mee, zoals angst, verdriet en boosheid. Je vraagt je af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan? Zal ik ooit weer beter slapen?

Wat is slapeloosheid?                                                                                                               Slapeloosheid ontstaat als er sprake is van te weinig slaap of wanneer de kwaliteit niet voldoende is. U herkent slapeloosheid aan moeite met inslapen, niet kunnen doorslapen en (te) vroeg wakker worden.

Een tekort aan slaap kan gevolgen voor uw gezondheid hebben. Op korte termijn kunnen de volgende klachten voorkomen:

  • Sneller geïrriteerd en prikkelbaar
  •  Sneller emotioneel
  •  Neerslachtigheid
  •  Vermoeidheid
  •  Geheugenproblemen
  •  Darmklachten
  •  Hoofdpijn
  •  Verhoogde spierspanning

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat langdurig slaaptekort het risico verhoogt op een depressie, overgewicht en suikerziekte en een verminderde werking van het immuunsysteem.

Oorzaken van slapeloosheid                                                                                                 Lichamelijke klachten kunnen slaapverstorend zijn, zoals pijn, plasdrang of een verstopte neus. Meestal is slapeloosheid echter het gevolg van spanningen en zorgen. Drukke dagelijkse bezigheden of zelfs een spannende film kunnen stress veroorzaken, waardoor slaapproblemen ontstaan. Dit noemen we de oorzakelijke factoren van slapeloosheid.

Door een tekort aan slaap ervaart u klachten en kunt u niet meer alles uit uw dag halen. Algauw beïnvloedt de slapeloosheid uw leven. U kunt zich moedeloos, verdrietig en boos voelen. Dit noemen we instandhoudende factoren, omdat u hierdoor opnieuw stress ervaart. De slapeloosheid blijft voortduren en u komt in een vicieuze cirkel terecht die u niet meer zelf kunt doorbreken.

Slaapoefentherapie 0-18 jaar                                                                                                           Heeft uw kind moeite met inslapen, doorslapen, wordt het veel te vroeg wakker of combinaties hiervan? Slecht slapen bij kinderen is veel voorkomend. Kinderen kunnen slaapritmeproblemen hebben, heel moeilijk naar bed gaan, ’s nachts steeds aan het ouderlijk bed staan, angstig zijn of nachtmerries hebben. Pubers willen nog weleens heel laat naar bed gaan of te lang uitslapen. Zeker 30% van alle slaapproblemen komt voor in de leeftijd tussen 0-18 jaar. Wanneer de slaapproblemen langere tijd aanhouden en overdag nadelige gevolgen hebben voor uw kind en/of uzelf is het zinvol hiervoor hulp te vragen aan uw huisarts. Hij kan u doorverwijzen naar de Slaapoefentherapeut of het Slaapcentrum.

Nadelige gevolgen van een slechte nachtrust bij kinderen kunnen zijn:               Vermoeidheidsklachten, gedragsproblemen, opvliegendheid, ongeremdheid, concentratieproblemen, verminderde leerprestaties, sombere gedachten, angst, lusteloosheid, depressie, verslavingsgevoeligheid (eten, gamen), verminderde weerstand, hoofdpijn. Neem deze signalen serieus want de onderliggende factor kan een slaapprobleem zijn.

Behandeling door de Slaapoefentherapeut                                                                                      De behandeling van een Slaapoefentherapeut richt zich op het doorbreken van de vicieuze cirkel door zowel de oorzakelijke als de instandhoudende factoren aan te pakken. Uitleg en praktische tips worden gecombineerd met ontspanningsoefeningen en cognitieve therapie.

Een Slaapoefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering. Het slaapprobleem wordt gezien als een onderdeel van uw algemeen dagelijks functioneren en andere klachten die overdag een rol spelen. Zowel uw dag als uw nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en is voor u direct toepasbaar.

Bij kinderen is de behandeling anders dan bij volwassenen, omdat we hierbij de ouders betrekken en het niveau van de oefeningen aangepast is voor kinderen.

Individuele behandeling                                                                                                                        De inhoud en duur van de behandeling hangen af van uw wensen en behoeften en worden in overleg met u bepaald. Slaapoefentherapie bij volwassen wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed (onder oefentherapie). Er is geen verwijzing noodzakelijk. Bij kinderen wordt de therapie vanuit de basisverzekering vergoed (18 behandelingen). Hierbij is een verwijzing wel gewenst.

Kijk ook op www.slaapoefentherapie.nl voor informatie over Slaapoefentherapie.

Aangesloten bij: